Badanie wzroku

Badanie wzroku

Na badanie wzroku powinna zgłosić się każda osoba, która zauważyła u siebie jakiekolwiek trudności z widzeniem. W czasie konsultacji optometrysta przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, a następnie ocenia: ostrość wzroku, wadę refrakcji, akomodację, widzenie obuoczne oraz przedni i tylny odcinek oka. W razie wykrycia odstępstw od normy stosuje odpowiednią terapię (okulary, soczewki kontaktowe, trening wzrokowy) lub kieruje do okulisty jeśli dotyczą one stanu zdrowia zmysłu wzroku.

Badania warto wykonywać także wyłącznie profilaktycznie. Osoby przed 40-stym rokiem życia powinny kontrolować się raz na 2-3 lata, a starsi pacjenci – raz na rok. Wykonywanie przesiewowych badań pozwala szybko zauważyć pogorszenie wzroku bądź choroby oczu. Natychmiastowo wdrożona korekcja lub leczenie hamuje rozwój dolegliwości i pozwala utrzymać układ wzrokowy w dobrej kondycji.

Na kompleksowe badanie wzroku wykonywane przez optometrystów i okulistów przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu zapraszamy do naszego „Dr Nawrot – Centrum Wzroku