Optometria

Optometia

Optometria - (z gr. optos – widziany i metreo – mierzenie) – dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

3

Optometrysta

Zapraszamy na wizytę u dra Pawła Nawrota, optometrysty w „Dr Nawrot – Centrum Wzroku”. Konsultacje przeznaczone są dla osób, które mają problem z nieostrym widzeniem do dali lub do bliży, zmagają się z częstym zmęczeniem oczu, a także zdarza im się doznawać dwojenia obrazu bądź zauważyli u siebie tzw. „uciekające oko”.

Kompleksowe badanie optometryczne przeprowadzane jest przez specjalistę z szeroką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Obejmują one szczegółowy wywiad, ocenę refrakcji i akomodacji oka przy użyciu foroptera, a także komputerowy pomiar wady wzroku oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badania wykonywane są zgodnie ze Standardem Badania Optometrycznego i Doboru Miękkich Soczewek Kontaktowych. Na ich podstawie optometrysta dobiera soczewki do właściwej wady wzroku lub stanu widzenia obuocznego. Może również zalecić i przeprowadzić trening, który polega na wykonywaniu ćwiczeń oczu w celu skorygowania lub usprawnienia pracy układu wzrokowego.

Optometrysta a okulista – jaka jest różnica?

Optometrysta to zawód, który można zdobyć poprzez ukończenie studiów wyższych z odpowiednią specjalizacją lub studiów podyplomowych z optometrii. Na wizytę do tego specjalisty mogą zgłaszać się osoby, które zmagają się z pogorszeniem jakości widzenia lub mają już zdiagnozowaną wadę wzroku i potrzebują okresowych badań refrakcji. Okulista natomiast posiada ukończone studia medyczne i dyplom uzyskania odpowiedniej lekarskiej specjalizacji. Diagnozuje on i leczy wszelkie choroby oczu oraz w razie potrzeby przeprowadza zabiegi chirurgiczne w szpitalach.

W Polsce zawód optometrysty nadal należy do nowych zawodów, mimo iż jego historia na świecie liczy już ponad 100 lat. Optometrysta należy do ministerialnej listy specjalistów ochrony zdrowia (pozycja nr 223905). Grupa ta obejmuje zawody, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie piątego poziomu wykształcenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 97 uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich lub studiach podyplomowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644)).