Slider

Optometria

Optometia

Optometria - (z gr. optos – widziany i metreo – mierzenie) – dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

3

Optometrysta

– „to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego”.

Definicja ta została przyjętą w 1993 r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne, lecz dokładny zakres czynności optometrysty w danym kraju jest ustalany na podstawie sytuacji prawnej zawodu.

Czym zajmuje się Optometrysta?

  • wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego;
  • dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i soczewek kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (tj. krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i inne);
  • przeprowadzenie i nadzorowanie treningu i rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego;
  • aplikowanie soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Optometrystą pracującym w naszym gabinecie jest dr Paweł Nawrot, absolwent optyki okularowej, optometrii i studiów doktoranckich na Uniwesytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Szczegółowe informacje nt. osoby p. Pawła można znaleźć w dziale badanie optometryczne.

 

W Polsce zawód optometrysty nadal należy do nowych zawodów, mimo iż jego historia na świecie liczy już ponad 100 lat. Optometrysta należy do ministerialnej listy specjalistów ochrony zdrowia (pozycja nr 223905). Grupa ta obejmuje zawody, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie piątego poziomu wykształcenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 97 uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich lub studiach podyplomowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644)).