Slider

Badanie optometryczne

Badanie optometryczne

Badanie Optometryczne jest badaniem specjalistycznym wykonywanym przez optometrystę z wykształceniem wyższym i obejmuje wiele procedur oceniających funkcjonowanie układu wzrokowego.

Przeprowadzane jest z uwzględnieniem następujących elementów:

  1. Wywiad. Przeprowadzany w formie rozmowy ma na celu sprecyzować potrzeby wzrokowe badanego oraz poznać historię jego widzenia, stanu zdrowia oraz noszonej do tej pory korekcji optycznej.
  2. Badanie ostrości wzroku. Ocena jednoocznej i obuocznej ostrości widzenia na dal i na bliż wzrokową.
  3. Badanie autorefraktometrem (popularny „komputer do badania wady wzroku”). Wstępne badanie wady wzroku (refrakcji) każdego z oczu, podające przybliżony wynik potrzebnej korekcji optycznej.
  4. Ocena przedniego odcinka oka. Odbywa się za pomocą biomikroskopu (tzw. lampy szczelinowej) i służy do sprawdzenia przezierności rogówki, soczewki oraz wykryciu potencjalnych nieprawidłowości spojówek oraz powiek.
  5. Subiektywny pomiar wady wzroku (refrakcji). Ma na celu dokładny dobór korekcji optycznej i odbywa się przy użyciu wielu procedur badania refrakcji za pomocą foroptera i oprawy próbnej.
  6. Ocena akomodacji, czyli mechanizmu pozwalającego widzieć wyraźnie w różnych odległościach.
  7. Badanie widzenia obuocznego. Ocena współpracy między oczami w aspekcie widzenia przestrzennego, ukrytych i jawnych zezów oraz zaburzeń wergencji.
  8. Inne procedury, których potrzebę użycia wskazuje wywiad lub niespójne wyniki wcześniej przeprowadzonych procedur.

Z uwagi na powyższą ilość technik użytych w celu określenia jakości widzenia, badanie optometryczne trwa zazwyczaj ok. 1 godz. Czas ten może być krótszy u badanego z prostym problemem wzrokowym lub wydłużyć się jeśli problem z widzeniem wymaga szerszej diagnostyki.

Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki wszystkie badanie wykonywane przez naszego optometrystę wykonywane są zgodnie ze Standardem Badania Optometrycznego i Doboru Miękkich Soczewek Kontaktowych.

Aby umówić się na wizytę, kliknij na zakładkę kontakt.
W formularzu opisz swój problem wzrokowy i wskaż co ma być celem wizyty.

p nawrot foto 200x300Dr n. fiz. Paweł Nawrot ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2008 roku, zdobywając tytuł licencjata z Optyki Okularowej oraz magistra z Optometrii (Numer Optometrysty NO08203). W 2020 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: “Deficyty motoryczne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego”.

Do dnia dzisiejszego efektem pracy naukowej dra Nawrota jest 6 artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 10 artykułów poglądowych i popularno-naukowych. Wyniki badań własnych prezentował na 8 konferencjach, w tym 6 krajowych i 2 zagranicznych, dodatkowo na 7 konferencjach krajowych (głównie międzynarodowych) prowadził wykłady dydaktyczne i warsztaty z dziedziny optometrii. Jest szkoleniowcem branży optyki okularowej i kontaktologii (12 szkoleń i wykładów edukacyjnych i popularno-naukowych).

Przez 6 lat prowadził zajęcia dla studentów optyki okularowej oraz optometrii na UAM w Poznaniu, był członkiem Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii oraz pracownikiem Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu. Od 2015 r. pomagał w organizacji i programie studium podyplomowego z zakresu Optometrii na Uniwersytecie Śląskim w Chorzowie. Od 4 lat jest wykładowcą przedmiotu Widzenie Obuoczne na tej uczelni.

Jako student zdobywał doświadczenie zawodowe uczestnicząc w akcjach promocji zdrowego widzenia oraz aplikacji soczewek kontaktowych. Jako optometrysta pracuje zawodowo od 2006 roku, najpierw w dwóch gabinetach w Poznaniu, a od 2014 roku w swoim własnym, ciągle rozwijanym gabinecie optometrycznym w Zawierciu, gdzie także mieszka.

Dodatkowa działalność pana Pawła obejmuje współautorstwo zestawów pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na czeladników i mistrzów optyki okularowej oraz współautorstwo pierwszego w Polsce oprogramowania do obsługi gabinetu optometrycznego “Optometrysta” (OptoDigital.eu).

Dr Nawrot jest członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. W 2019 roku został nagrodzony statuetką „Za wkład w rozwój polskiej optometrii” z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Brązowym Medalem za zasługi dla Optyki Polskiej.

Badanie Optometryczne nie diagnozuje chorób układu wzrokowego wymagających leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego. Niemniej jednak w przypadku zauważenia specyficznych symptomów wzrokowych lub nieprawidłowości w fizjologii lub anatomii układu wzrokowego, optometrysta kieruje badanego do lekarza okulisty lub innego specjalisty.

Należy wiedzieć, że sama wada wzroku nie zawsze jest powodem dolegliwości wzrokowych takich jak szybka męczliwość lub bóle oczu, zamazywanie lub dwojenie obrazu czy problemy ze skupianiem uwagi czy czytaniem. Takie skutki powodują często zaburzenia akomodacji, wergencji lub zezy ukryte. Badanie optometryczne jest w stanie zdiagnozować tego rodzaju zaburzenia i zalecić odpowiednie postępowanie (korekcja optyczna lub trening wzrokowy).

W krajach zachodnich optometrysta jest specjalistą pierwszego kontaktu w problemach wzrokowych. Wzorując się na zachodnich programach nauczania Optometrii, polskie uczelnie wyższe przygotowują przyszłych optometrystów do takiej właśnie roli. Posiadając szeroką wiedzę z zakresu optyki okularowej, optometrii oraz podstaw okulistyki, optometrysta jest w stanie odpowiednio pokierować postępowaniem w przypadku wykrycia zaburzeń widzenia. Poza tym, współpraca optometrysty z okulistą, ortoptystą i optykiem jest w stanie zapewnić kompleksową profilaktykę lub leczenie zaburzeń układu wzrokowego u każdej osoby z problemem wzrokowym.